در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...

دادوستدایران

آگهی های گروه تجهیزات و صنایع وابسته

دستگاه پرکن و محلول ریز-ابزار بسته بندی خراسان تجهیزات و صنایع وابسته

آگهی رایگان
1 هفته قبل

دستگاه دربند قوطی -ابزار بسته بندی خراسان تجهیزات و صنایع وابسته

آگهی رایگان
1 هفته قبل

دستگاه دربندی قوطی -ابزار بسته بندی خراسان تجهیزات و صنایع وابسته

آگهی رایگان
1 هفته قبل

دستگاه اره بزرگ برش گوشت و استخوان -ابزار بسته بندی خراسان تجهیزات و صنایع وابسته

آگهی رایگان
1 هفته قبل

دستگاه های خطوط کنسروسازی و فرآوری غذا-ابزار بسته بندی خراسان تجهیزات و صنایع وابسته

آگهی رایگان
1 هفته قبل

دستگاه شستشوی صنعتی -ابزار بسته بندی خراسان تجهیزات و صنایع وابسته

آگهی رایگان
1 هفته قبل

دستگاه پخت و سرخ کن -ابزار بسته بندی خراسان تجهیزات و صنایع وابسته

آگهی رایگان
1 هفته قبل
  ثبت آگهی رایگان
<